Verdi- VS vekst-investering: hvordan velge den rette investeringsstil for deg

Der finnes forskjellige typer investeringer når det gjelder aksjer og opsjoner. To av disse kalles Verdi og Vekst, eller ‘value’ og ‘growth’ på Engelsk. Men hva er forskjellen?

Vekstbaserte aksjer selges typisk av firmaer som forventes å ha sterk vekst i inntjening og overskudd, og som ofte har hatt økning i gjennomsnittsinntjening de seneste årene.

Verdibaserte aksjer er fra firmaer som har god grunnverdi, men som nå er undervurderte på markedet. Det kan være tidligere har gjort det bra, og forventes å gjøre comeback.

Der er mange informasjoner om begge, samt en rekke fordeler og ulemper.

Setter man det opp i punkter, vil det se slik ut:

Vekst

  • Mulighet for høyere inntjeningsvekst.
  • Høyere priser enn det generelle markedet.
  • Større risiko for at priser kan falle plutselig, for eksempel som følge av dårlig medieomtale eller fall i etterspørsel.
  • Firmaer som tilbye vekstaksjer betaler ofte ikke ut avkast, men gjeninvesterer dette for deg, slik at din portefølje vokser.

Verdi

  • Lavere pris. Verdiaksjer og opsjoner selges ofte til lavere pris enn firmaet er vurdert til, og kan lønne seg, hvis det viser seg at firmaets overskudd vokser etterfølgende.
  • Høyere svinging i verdi/pris, men mindre risiko i det lange løp.
  • Sømmer seg bra for langtidsinvestering, da verdien muligens kan stige over tid.

Mens verdibaserte aksjer typisk er mer sensitive for fall i den generelle økonomien, da firmaer de typisk tilhører tilbyr nødvendigheter som energi, dagligvarer og produksjonsmateriale, er vekstbaserte aksjer forventet å vokse uavhengig av verdens økonomiske situasjon.

Firmaer som handler i vekstaksjer tilhører ofte populære nisjer, og i det siste tiåret har en stor prosentdel av dette vært innenfor teknologi, med firmaer som Netflix, Microsoft, og NVIDIA.

Verdiaksjer gjør det bedre enn vekstaksjer når økonomien er på tilbakegang, mens det omvendte ses når økonomien er i vekts. Det er derfor viktig å identifisere hvor økonomien er i syklusen før man begir seg ut på investeringer.

Begge kommer også med sine risikoer.

Verdiaksjer satses på fordi investorer regner med at at verdien på dem vil stige igjen. Risikoen er at de ikke oppnår den forventede veksten i det angive tidsrom.

Vekstaksjer kommer ofte fra firmaer som er ledende i sin nisje, og hvor investorer regner med at prisen vil bli enda høyere i fremtiden. Risikoen her er at prisen kan stupe av uforutsigelige årsaker, hvillet kan føres til stort tap hvis man har kjøpt disse da prisen var høy.

Firmaer kan også handle med begge av disse aksjekategoriene, eller med tiden gå fra den ene kategorien til den andre, alt etter veksten. Dårlig medieomtale kan stoppe et firmas vekst og føre til prisfall, og se kan dermed gå fra vekst til verdi, eller omvendt gjøre det så bra at de går fra verdi til vekst.

Du som investerer må huske på, at du ikke trenger å velge en kategori og holde deg til den. Det er plass til begge i porteføljen, og du har forhåpentlig nå fått deg et overblikk over hva som passer best for deg.