Teflonspray biltema

Smøremiddel med PTFE, 400 ml – Biltema.no

Synthetic bicycle grease with PTFE, very low friction and exceptional heat stability. High adhesion, resists vibration and protects against corrosion.

Inntrengende smøremiddel med PTFE. Forbedrer smøreeffekten og reduserer friksjonen på flatene som behandles, og beskytter mot fukt og korrosjon. Brukes for smøring når langvarig beskyttelse ønskes. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Tørt smøremiddel med PTFE – Biltema.no

31. aug. 2020 — Det eneste jeg har liggende er en type teflonspray eller noe, sånn standard spray som … Jeg bruker kjedefett fra Biltema på slike plasser.

Tørt smøremiddel med PTFE

Tørt smøremiddel med PTFE, 500 ml – Biltema.no

15. mar. 2019 — Kan teflonspray brukes? eller på jeg bruke en spesiell type tape? … https://www.biltema.no/bilpleie/smoremiddel/fett/silikonspray- …

Olje- og fettfritt smøremiddel.  For tørr og effektiv smøring av bevegelige deler.  Også egnet som slippmiddel.  Kan brukes på bl.a. metall-, plast- og treflater.  Tåler temperatur opp til 250 °C. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Ved utilstrekkelig ventilasjon kan det dannes eksplosive damp-luftblandinger.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Pentan; propan-2-ol

Silikonspray, 400 ml – Biltema.no

20. mar. 2021 — … men jeg skulle bruke lit silikonspray eller teflonspray. … Fant liten tube med silikon fra Biltema i garasjen bare bruke den på …

Pmpregnerer, smører og beskytter alle flater gjennom å danne en slitesterk vannavvisende beskyttelsesfilm. Passer metall-, plast-, gummi-, glassfiber-, lær- og treflater.

PTFE Grease – Biltema.no

Litiumfett til store påkjenninger · Mellom -30 til +140 ℃.

PTFE Grease

Smøre trege dører med teflonspray? – Elbilforum.no

Smøre trege dører med teflonspray?

En teflonspray som kan brukes til svært mye. … http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Rustbeskyttelse/Rustbeskyttelsesmiddel-362429/. Navigering. [0] Oversikt.

Smøre trege dører med teflonspray?

Teflon spray til bedding – Børsemaker og prosjekt – Kammeret.no

Hei! Jeg tenkte å prøve meg på bedding av en gammel rifle jeg har. Har fått med meg at epoxy er tingen. Men hva bruker dere for at kassen og løpet ikke skal sette seg i stokken? Kan teflonspray brukes? eller på jeg bruke en spesiell type tape?

Smøre kalesje glidelås med hva ? – Båtforumet

Smøremiddel – Jula

Smøremiddel

Lagring av motordeler/ting som ikke bør ruste – VWNorge

Lagring av motordeler/ting som ikke bør ruste

Keywords: teflonspray biltema