Pva lim biltema

Trelim – Biltema.no

Ikke tørret lim fjernes med vand. En dispersionslim til alle typer træ- og papirlimning. Limen giver en farveløs og meget stærk fuge.

Trelim

Trelim til innendørsbruk – Biltema.no

Trelim Ute D3 er et enkomponent vannbasert trelim av typen PVAc. Etter herding får limet en gjennomsiktig og svært slitesterk fuge med høy strekkfasthet.

Enkomponents termoplastisk og vannbasert trelim av typen PVAc. Etter herding får limet en gjennomsiktig og svært slitesterk fuge med høy strekkfasthet og varmebestandighet. Brukes først og fremst til liming av tre, fuger, tapper, finér, monteringsliming, produksjon av rammelister med mer. Det er også velegnet til liming av cellulosemateriale som for eksempel papp, tekstiler, trefiberplater med mer. Limet anbefales også til maskinelle systemer, siden fraværet av fyllstoffer gir minimal slitasje på dyser for limspredning. TEKNISKE DATA: Type: Polyvinylacetatdispersjon Fuktighetsbestandighetsklasse: D2 ifølge EN 204 Farge på herdet limfuge: Gjennomsiktig pH: 4–5 Densitet g/cm3: ca. 1,05 Tørrstoffinnhold: 46 ± 1 % BRUKSDATA: Anbefalt forbruk: 150–200 g/m² Påføringsmetode: Rull, sparkel med tenner, pensel Tynning/rengjøringsmiddel: Vann. Åpen ventetid ved 20 °C: 5–10 min Stengt ventetid ved 20 °C: 10 min Presstid (ved 20 °C, 50 % RH): 8–20 min Presstrykk: 0,1–1,0 MPa Overmalbar: Ja Min. påføringstemperatur °C: 6 Maks. påføringstemperatur °C: 70 Lagringstid: Minst 1 år i tett emballasje mellom 10 og 30 °C BRUKSANVISNING Forbehandling: Overflatene må være rene og tørre. Blanke, malte overflater og fete treslag bør slipes og/eller vaskes med interiørrens før påføring for at limingen skal bli god. Arbeidsstykkene må være i god stand, 18 til 20 °C og godt tilpassede. Fuktighet i tre: ca. 8–12 %. Påføring: Ved liming av myke treslag spres lim på den ene overflaten. Ved liming av fete eller harde treslag anbefales dobbeltliming, altså at limet spres på begge overflatene. Etter 5–10 minutter presses overflatene sammen. Den åpne ventetiden varierer litt avhengig av temperatur, treslag, mengde lim og så videre. Innen en halvtime kan de limte bitene håndteres. Full gjennomherding tar cirka ett døgn avhengig av temperatur, treslag og filmtykkelse. Tregulv, laminat og lignende materialer som limes, bør tørkes av umiddelbart med en fuktig klut, før limet herder. Annen informasjon: De limte delene, spesielt gulv, må ikke utsettes for store påkjenninger det første døgnet. Tørket lim kan fjernes mekanisk eller med rødsprit. Jern korroderer i kontakt med limet. Oppbevares tørt og frostfritt og ikke ved høye temperaturer. Inneholder biocidprodukter/konserveringsmiddel: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on og en blanding av av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) (CIT:MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Lim – Biltema.no

27. feb. 2018 — Du bør lese på den flaska med utendørslim fra Biltema. … D3- Vannfast (PVA- hvitlim som takler fuktig utemiljø).

Lim

Trælim – Biltema.no

Hei, er dette et PVA lim? … PVA står for polyvinylacetat. Slik lim er ofte kjent som hvit lim eller tømrer lim. Basisstoffet i tilberedningen av dette limet er …

Trælim

Trelim til utendørsbruk – Biltema.no

17. sep. 2015 — Har kjøpt på Biltema, jula samt brukt casco. Har ikke merket noen stor forskjell på de … (Hudlim, til nød PVA men det gir en dårlig fuge)

Trelim Ute D3 er et enkomponent vannbasert trelim av typen PVAc. Etter herding får limet en gjennomsiktig og svært slitesterk fuge med høy strekkfasthet. Limet er vannbestandig og oppfyller kravene EN 204/205 klasse D3. Brukes til liming innendørs og utendørs samt i fuktige miljøer, for eksempel utemøbler og lignende. Gir en hard og fargeløs limfuge. Limet er spesielt velegnet til forskjellige typer tre- og laminatgulv der det kreves god vannbestandighet. Kan også brukes til dør, vindu, møbler og annet treverk. Fuger som limes med dette limet, har svært god slitestyrke, bedre enn styrken i treet. Limfuger som konstant utsettes for vann, bør beskyttes med vannbestandig lakk eller maling. TEKNISKE DATA: Type: Polyvinylacetatdispersjon Fuktighetsbestandighetsklasse: D3 ifølge EN 204/205 Farge på herdet limfuge: Gjennomsiktig pH: 2,8–3,3 Densitet g/cm3: 0,95–1,1 Tørrstoffinnhold: 46 ± 1 % Viskositet: Ca. 10 000 mPa.s Brookfield RVT, sp 5, 20 r/min. 25 °C BRUKSDATA: Anbefalt forbruk: 120–200 g/m². Dobbel spredning anbefales på harde og fete treslag. Påføringsmetode: Rull, sparkel med tenner, pensel Tynning/rengjøringsmiddel: Vann. Åpen ventetid: 4 min. ved 20 °C, furu/furu Stengt ventetid: 7 min. ved 20 °C, furu/furu Presstid: 20–30 min, furu/furu ved 20 °C, 50 % RF Presstrykk: 0,1–1,0 MPa Overmalbar: Ja Arbeidstemperatur °C: 10–70 °C Lagringstid: Minst 1 år i tett emballasje mellom 10 og 30 °C BRUKSANVISNING Forbehandling: Overflatene må være rene, tørre og støvfrie samt så jevne at de gir godt anlegg. Blanke, malte overflater og fete treslag bør slipes og/eller vaskes med interiørrens før påføring. Best resultat oppnås hvis overflatene er nybehandlet. Ved liming av harde og fete treslag er nybearbeidede overflater en forutsetning for god liming. Arbeidsstykkene må være i god stand, 18 til 20 °C og godt tilpassede. Fuktighet i tre: ca. 6–12 %. Påføring: Ved liming av myke treslag spres lim på den ene overflaten. Ved liming av harde og fete treslag skal limet spres på begge overflatene. Vent deretter en stund før overflatene presses sammen. Den åpne ventetiden varierer litt avhengig av temperatur, treslag, mengde lim og så videre. Liming av tre krever jevnt presstrykk over hele overflaten. Bruk gjerne en tvinge per 10 cm. Vær forsiktig, slik at ikke alt lim presses ut. Innen en halvtime kan de limte bitene håndteres. Full gjennomherding tar cirka ett døgn avhengig av temperatur, treslag og filmtykkelse. Tregulv, laminat og lignende materialer som limes, bør tørkes av umiddelbart med en fuktig klut, før limet herder. OBS! Ved liming av eik kan enkelte stoffer i treverket reagere med limet, slik at det oppstår fargeendringer. For å unngå risiko for slike fargeendringer anbefales det å utføre en prøveliming. Må ikke brukes til bærende konstruksjoner. Håndtering og rengjøringsforskrifter: De limte delene, spesielt gulv, må ikke utsettes for store påkjenninger det første døgnet. Ha god arbeidshygiene. Ved hudkontakt må du vaske med såpe og vann. Redskap rengjøres med lunkent vann før limet tørker. Tørket lim fjernes med rødsprit og mekanisk. Jern korroderer i kontakt med limet. Oppbevares tørt og frostfritt og ikke ved høye temperaturer. Inneholder biocidprodukter/konserveringsmiddel: Blanding av av 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG-nr 220-239-6] (3:1) (CIT:MIT). Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser.

Lim – Biltema.no

TIPS: Lim, et godt alternative til skruer og spikere

Favorittlim? – Båtforumet – baatplassen.no. Din hjemmehavn …

Favorittlim? – Båtforumet – baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!

Hva slags lim er fast inventar i verktøykassen/skapet ditt? Tec7 er jo veldig utbredt og noe det virker som “alle” har et godt forhold til. Er ute etter noe som blir sterkt som fjell når det herder, men hva? Hva er din favoritt, og hvorfor?

Trelim D2 – Clas Ohlson

Trelim D2 | Clas Ohlson

Lim til limtre? – ByggeBolig

Nettstedet for deg som er opptatt av husbygging, oppussing og generell problemløsning i forbindelse med dette!

Keywords: pva lim biltema