Forskrift om særbehandling av menn med kommentarer

Forskrift om særbehandling av menn – Lovdata

17. jul. 1998 — Kommentarer. Til § 1. Det er langt flere kvinner enn menn i de yrker forskriften omhandler – et forhold som gjør at barn i liten grad …

7. Forskrift om særbehandling av menn – Regjeringen.no

Hensikten med forskriften er å fremme kontakt mellom menn og barn, samt å motvirke et svært kjønnssegregert arbeidsmarked. I et samfunn der likestilling mellom …

Korrekturavdelingen.no – Skal endelig menn som … – Facebook

Facebook

Hva med menn uten kommentarer, hva slags behandling skal de få? De har kanskje en egen forskrift? 2 yrs Report. Hans-Jacob Schultz, profile picture.

Skal endelig menn som kommenterer, få særbehandling?

Thomas Skogestad on Twitter: “Forskrift om oppheving av …

Opptaksforskriften og forskrift om særbehandling av menn med kommentarer fra Solveig Horne. https://stortinget.no/no/Saker-og-pu …

Thomas Skogestad on Twitter: “Saksopplysninger til den …

Opptaksforskriften og forskrift om særbehandling av menn med kommentarer fra Solveig Horne. … Likestillingsloven 2017 tillater å særbehandle menn.

Positiv særbehandling

I forskrift om særbehandling av menn legges det for eksempel til grunn at det skal tas … I kommentar. 29 Kommentar på rettsdata.no av Jan Fridtjof Bernt …

Større mulighet for å særbehandle menn – Compendia

Det var også adgang til å særbehandle menn positivt ved opptak til utdanning for slike stillinger. Reglene fulgte av forskrift om særbehandling av menn, …

Menn støter også på barrierer når det gjelder yrker eller utdanninger som er klart kvinnedominerte, og kan derfor særbehandles.

Diskrimineringslovgivningen

Departementet kan gi forskrift om lovens anvendelse for utsendte arbeidstakere etter … positiv særbehandling av menn, noe som er en endring av gjeldende …

Likestillingssenteret: En plikt å få flere menn inn i barnehagene

1. apr. 2017 — Lovverket tillater særbehandling. Det er tillatt å særbehandle kjønn for å oppnå likestilling, jf. likestillingslovens paragraf 7 og forskrift …

KRONIKK: Med stor fortvilelse ser vi at satsingen på menn i barnehager nærmest har stoppet opp. Flere menn i barnehagen må igjen bli et satsingsområde fra myndighetene.

Keywords: forskrift om særbehandling av menn med kommentarer