Bremsevæske biltema

Bremsevæske – Biltema.no

Glykolbasert. Til trommel- og skivebremsesystem som krever petroleumsfri …

På tide å skifte bremsevæske? Det kan være lurt å bytte bremsevæske annethvert år slik at bremsene holder seg i godt stand. Hos Biltema kan du kjøpe kjøpe bremsevæske til en rimelig pris.

Bremsevæske DOT 4 – Biltema.no

Standard bremsevæske for eldre biler som krever DOT 3. Egnet for bruk i bremsetrommel, bremseskive, tandembremse og hydrauliske koblingssystemer.

Bremsevæske DOT 4

Bremsevæske DOT 5.1 – Biltema.no

For quickly measuring the moisture content of brake fluid. Capable of measuring DOT 3, 4, 5.1. With LEDs to easily read the measurements.

Bremsevæske DOT 5.1

Bremsevæske DOT 3 til veterankjøretøy, 1 l – Biltema.no

For drum and disc brake systems that require non-petroleum brake fluid. Suitable for taxing conditions owing to high wet and dry boiling points (170/270° C).

Bremsevæske DOT 3 til veterankjøretøy, 1 l

Bremsevæske DOT 5.1 – Biltema.no

Duger f.eks biltemas bremsevæske til aktiv banekjøring eller er den av … Bremsevæsken er desverre et av de dårligere produktene biltema …

Bremsevæske DOT 5.1

Bremsevæske DOT 3 til veterankjøretøy, 1 l – Biltema.no

4. jun. 2018 — Er det noe tess? F.eks denne:http://www.biltema.no/no/Bil—MC/MC/Olje-og-kjemikalier/Smoremiddel/Bremsevaske-DOT-51-2000022830/Prisen er jo …

Standard bremsevæske for eldre biler som krever DOT 3. Egnet for bruk i bremsetrommel, bremseskive, tandembremse og hydrauliske koblingssystemer.  Kan blandes med andre væsker som oppfyller kravene US FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703 og ISO 4925 (Class 3). Gir alvorlig øyeirritasjon. Mistenkes for å kunne gi fosterskader. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Vask hender/eksponerte områder grundig etter bruk. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: Tris[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethyl] orthoborate

Brake fluid tester – Biltema.no

For quickly measuring the moisture content of brake fluid. Capable of measuring DOT 3, 4, 5.1.  With LEDs to easily read the measurements.

Brake fluid DOT 4 – Biltema.no

Brake fluid DOT 4

Bremsevæske: Er biltemavæsken noe tess?

Bremsevæske fra Biltema? – Sykler og deler

Bremsevæske fra Biltema? – Sykler og deler – Terrengsykkelforumet

Er det noe tess? F.eks denne:http://www.biltema.no/no/Bil—MC/MC/Olje-og-kjemikalier/Smoremiddel/Bremsevaske-DOT-51-2000022830/Prisen er jo et fortrinn ihvertfall. Til info er det et par med Avid Elixir CR som skal luftes, og såvidt jeg har forstått skal det være DOT 5.1 væske til disse

Keywords: bremsevæske biltema, biltema bremsevæske, biltema bremseveske