Biltema gummilakk vs plastidip

Test av Biltemas gummilakk – MCsiden

27. mai 2015 — Jeg har brukt Plastidip, og er kjempefornøyd med produktet. Seneste i dag tok jeg et ekstra lag med Plastidip på passasjerfothvilere, sort matt.

Har noen forsøkt gummilakk fra Biltema – Volvo PV-forum

8. mar. 2019 — Jeg brukte plastidip på noen felger jeg hadde, var veldig fornøyd med det. Tålte godt høytrykkspyler samtidig som det var lett og få av igjen.

Gummilakk, mattsvart, 400 ml – Biltema.no

Gummilakk, mattsvart, 400 ml … For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende …

For enkel omlakkering eller beskyttelse. Lakken påføres lett og fester på de fleste materialer. Gir en elastisk, gummilignende overflate som beskytter mot bl.a. sollys, korrosjon og fukt. Kan brukes på f.eks. bil, båt eller MC. Velegnet for bl.a. felger. Lett å fjerne etter bruk. Gir en svært elastisk film. Kan overlakkeres med samme produkt. Vanntett. Fester på bl.a. metall, karbonfiber, tre, plast, stein og glass. Beskytter mot sollys, korrosjon og fukt. Etterlater ingen rester eller merker. Velegnet for bl.a. felger. Bruksanvisning : Rengjør overflaten som skal males. Den må være tørr og uten fett og støv. Rist boksen godt før bruk. Sprayavstand: 20–25 cm. Spray i flere tynne strøk. La hvert strøk tørke i 15–20 minutter, til det er klebrig, før neste strøk. La overflaten tørke i ca. 4 timer. Snu boksen opp og ned, og spray ventilen ren etter bruk. Bruk minst 4–5 strøk slik at det blir enkelt å kunne trekke av malingen. OBS ! Prøvespray først på en skjult flate for å kontrollere resultatet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Advarsel! Det kan dannes farlige, respirerende dråper ved sprøyting. Unngå innånding av spray eller tåke.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av aerosoler. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Inneholder n-butylacetat, hydrokarboner, C7, n-alkaner, isoalkaner, syklisk, Butanon.VOC maks: 638 g/l.Grenseverdi VOC: 840g/l.

Gummilakk fra Biltema – Børsemaker og prosjekt – Kammeret.no

25. jun. 2014 — http://biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Gummilakk-3654/ Fikk høre … Lakken ligner mistenkelig på plastidip som er voldsomt i vinden …

Noen som har prøvd gummilakk fra Biltema?: http://biltema.no/no/Bilpleie/Maling-og-lakk/Gummilakk-3654/ Fikk høre om den for et par dager siden, men tenkte ikke mer på det. Tviltema, som jeg av gode grunner kaller det, fikk et lite besøk i dag (lærer aldri…), og jammen passerte jeg ei hylle og …

Erfaring med plasti dip/gummilakk? – Detailers Club Norway

Erfaring med plasti dip/gummilakk? – Eksteriør – Detailers Club Norway

For eksempel Biltema sin gummilakk vs Plasti dip fra Bilxtra etc. – Noen som har erfaring med å dippe innsiden av dører, panser og bagasjeluke.

Hei! Vurderer å gummilakkere hele bilen utover sommeren. Er det noen som har erfaring med å lakkere hele bilen? Lite erfaringer å finne med norske produkter, mye fra USA blant annet. Det jeg lurer på eksakt er: – Er det stor forskjell på kvaliteten? For eksempel Biltema sin gummilakk vs Plasti di…

Økende trend: Smink bilen med «gummilakk» – VG

3. jan. 2015 — Det er i første rekke produktet «Plastidip» som mange bruker for å lakkere felger og andre detaljer, men også Biltema er blant dem som …

Fenomenet gummispray ruller for alvor inn over bilfolket.

Plasti Dip 19″ Orginalfelger – Elbilforum.no

Plasti Dip 19″ Orginalfelger

4. aug. 2019 — Bokser med gummilakk koster 149,- på Biltema og du trenger 4-5 bokser. Loggført. Model Y x 2016 Tesla Model S 90D x 25+ fossilbiler. Reservert …

Plasti Dip 19″ Orginalfelger

Gummilakk Biltema – erfaring? – Generell debatt – Kvinneguiden

3. aug. 2022 — Kom over gummilakk fra Biltema, som bare skal være å fjerne igjen dersom man ønsker, slik jeg forsto det (litt som Plasti dip).

Keywords: biltema gummilakk vs plastidip