Sitrus rens biltema

Label Off, 400 ml – Biltema.no

Tekstilrens. Art.nr. 37-769 … Tekstilsprayen har god rengjøringsevne, løser opp vanskelig smuss uten å etterlate flekker, og avgir en frisk sitrusduft.

Label Off er et rengjøringsmiddel for å fjerne klistermerker, etiketter, limrester og olje- og fettflekker. Sitronduft. Bruksanvisning:  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Inneholder Dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon. Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk. Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F. Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.Inneholder: HYDROKARBONER, C9-C11, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, Spray Label Off på overflaten som skal rengjøres.  La middelet virke i noen minutter. Deretter løsner klistermerket/smusset lett.  For sikkerhets skyld bør du prøve produktet først på et sted på overflaten som ikke er synlig.

Rengjøringsprodukter – Biltema.no

29. jul. 2015 — Er sitrusrens å anbefale? … Sitrusspray eller Biltema label-off og en plastskrape/barberblad av plast er fantastisk på limrester.

Grovrens, 4 L – Biltema.no

Se informasjon om pris, gode tilbud og produktanmeldelser. Rens 3M Sitrus spray, 500ml hos lyreco.no. Bestill online i dag få rask levering.

Grovrens, 4 L

Allrent, 500 ml – Biltema.no

9. mai 2010 — Sitrusrens brukes både til å fjerne klister på ski, og til å rense kjedet på sykler. Den der Biltema saken lukter umiskjennelig sitrus, …

Dette effektive og skånsomme allrengjøringsmiddelet løser opp fett og smuss på alle vaskbare overflater, som gulv, fliser, benkeplater, komfyr, bordplater og så videre. Spray direkte på den skitne overflaten, og tørk deretter av med en klut. Rengjøringsmiddelet etterlater en frisk duft av sitron. Universalrengjøringsmiddelet er biologisk nedbrytbart. Kildesortering: Fjern munnstykket fra flasken, og sorter begge deler som plastemballasje.

Tekstilrens – Biltema.no

Si farvel til flekker på setet og skitne tekstilmatter med et lavtskummende rengjøringsmiddel for setetrekk og bilmatter. Tekstilsprayen har god rengjøringsevne, løser opp vanskelig smuss uten å etterlate flekker, og avgir en frisk sitrusduft. Middelet kan med fordel brukes sammen med våtstøvsuger eller rensemaskin.

Dekorfjerner – Biltema.no

Praktisk verktøy for å på en enkel og trygg måte fjerne dekaler, tape, folie og lim- og gummirester med mer fra lakkerte overflater uten at de blir skadet. Gjenget stålspindel med påstøpt skive av naturlig og syntetisk gummi (SBR). Spindeladapter for 6 mm akselfeste medfølger. OBS! Må ikke brukes på plastmateriale. Ikke kjør for lenge på samme sted. Da kan lakken brennes.

Kjøkkenrengjøring, 750 ml – Biltema.no

Kjøkkenrengjøring, 750 ml

Fjerning av limrester – Nybegynner – Detailers Club Norway

Prøvde å søke meg frem til en lignende tråd, men fant ingenting – kanskje det har noe med oppdateringen av forumet å gjøre? Lurer på hva som er best til å fjerne limrester med, har vel egentlig to ting jeg sliter med å få vekk uten å gnikke i timesvis: Limrester fra loddene på felg samt noe limre…

Rens 3M Sitrus spray, 500ml – Lyreco

Hvem selger citrusspray? – Båtforumet

Hvem selger citrusspray? – Båtforumet – baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!

Er de noen som vett hvem som selger sitrusspray?

Keywords: sitrus rens biltema, sitrusrens biltema, limfjerner biltema, citrus spray biltema, 3m sitrusrens biltema, skismøring biltema, skirens biltema, sitrusspray biltema