Rustfjerner biltema

Rustfjerner – Biltema.no

13. mai 2019 — Biltema, Vidundermiddel for rustfjerning på plast. … med rød kork som heter rustfjerner, smør det på med en pensel på rust på “rustfritt” …

Rustfjerner

Rusteter – Biltema.no

Rusteter

Rusteter – Biltema.no

Rusteter

Flyverustfjerner, 500 ml – Biltema.no

Flyverustfjerner, 500 ml

Rustbeskyttelsesmiddel – Biltema.no

Flyverustfjerner, 5 l – Biltema.no

Forbehandlingsmiddel som løser opp og fjerner jernoksidbelegg på blant annet lakk, glass, gummi og metall. Perfekt ved rengjøring av karosseri og metalldeler før lakkering. Middelet gir en glatt overflate som er enkel å rengjøre. Farlig ved svelging. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann/såpe. Innhold/beholder leveres i henhold til nasjonale bestemmelser. Inneholder: ammonium thioglycolateInneholder:

Biltema, Vidundermiddel for rustfjerning på plast. – Båtforumet

Ferro-Bet rustfjerner | Obsbygg.no

Effektiv rustfjerner som fjerner rust og preparerer ståloverflaten før maling. Forandrer aktiv rust til passiv jernfosfat og hindrer videre rustutvikling.

Rustfjerner | Fjerner kraftig korrosjon | AUTOSOL Rust Ex

Rustfjerner | Fjerner kraftig korrosjon | AUTOSOL Rust Ex

Høyeffektivt middel som fjerner svært kraftig korrosjon, oksidering og belegg fra de aller fleste myke og harde metaller.

Keywords: rustfjerner biltema, ferro bet biltema